กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ประกาศสพป.แพร่ เขต 1

ประกาศสพป.แพร่ เขต 1 เรื่องประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) ที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ทดแทนตำแหน่งว่าง สพป.แพร่ เขต 1

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

 

 b kanok

นายกนก อยู่สิงห์
รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1

b j1

นางสุนิดา  ราชสิกข์

  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล