กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกาาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 2559

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกาาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 2559

สามารถดูได้ที่ : 

https://drive.google.com/file/d/0B00bsfWswc-eUEI4X3NBeFlEWTQ/view?usp=sharing

 

 b kanok

นายกนก อยู่สิงห์
รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1

b j1

นางสุนิดา  ราชสิกข์

  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล