กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

แนวปฏิบัติขอช่วยราชการ ครั้งแรก

แนวปฏิบัติการขอช่วยราชการ  ครั้งแรก  รายละเอียด