กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

หนังสือเวียน ก.ค.ศ.

แบบหนังสือแสงเจตนา

แบบหนังสือแสงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยเหลือพิเศษข้าราชการถึงแก่กรรม ดาวน์โหลด

ประกาศสอบ

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เรื่องการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 รายละเอียด

รายละเอียดการประเมินศักยภาพ

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เรื่องการกำหนดรายละเอียดการประเมินศักยภาพองค์ประกอบพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 รายละเอียด

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เรื่อง กำหนดรายละเอียดองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งตามมาตรา 38 ก.(1) (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 รายละเอียด

แบบฟอร์ม ขอหนังสือรับรอง

แบบฟอร์ม ขอหนังสือรับรอง ดาวน์โหลด

ผลการพิจารณาย้ายครูผู้สอน

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1  ในการประชุมครั้งที่ 6/2556  เมื่อวันที่  26  กรกฎาคม  2556

ได้อนุมัติย้ายข้าราชการครู  สายผู้สอน    รายละเอียดคลิกที่นี่