กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 20  ลงวันที่  10  พฤศจิกายน  2548   เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  คลิกที่นี่   

 

 

 

 

ข้อมูลผู้เกษียณอายุราชการ

ข้อมูลผูัที่ต้องออกจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุราชการ 

สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  รายละเอียด

สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  รายละเอียด

สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  รายละเอียด

สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  รายละเอียด

 

 

แนวปฏิบัติขอช่วยราชการ ครั้งแรก

แนวปฏิบัติการขอช่วยราชการ  ครั้งแรก  รายละเอียด

ผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ

ประกาศอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

ผอ.สถานศึกษา

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ผอ.สถานศึกษา และ ผอ.สถานศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต 1

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

เรื่องผู้สิทธิ์และผู้ไม่มีสิทธิ์ ครูผู้ช่วย

ประกาศอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เรื่องผู้สิทธิ์และผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

ประกาศรับสมัคร ครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็น

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

สิ่งที่แนบมาด้วย: 


ประกาศอ.ก.ค.ศ.

ประกาศอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นกที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เรื่องการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รายละเอียด

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เรื่องผลการตัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 รายละเอียด

แบบหนังสือแสงเจตนา

แบบหนังสือแสงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยเหลือพิเศษข้าราชการถึงแก่กรรม ดาวน์โหลด

 

 b kanok

นายกนก อยู่สิงห์
รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1

b j1

นางสุนิดา  ราชสิกข์

  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล