กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

บัญชีเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

icon newบัญชีเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

icon newบัญชีค่าจ้างลูกจ้างประจำ  รายละเอียด

icon newบบเสนอการเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ  รายละเอียด

 

1421490 575235269216864_604153013_n

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ
รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1

b j1

นางสุนิดา  ราชสิกข์

  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล