กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่างเพิ่มเติม

สพป.แพร่ เขต 1 ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่างเพิ่มเติม จำนวน 1 อัตรา  อ่านได้ที่เว็บไซต์ สพป.แพร่ เขต / ข่าวสารแจ้งโรงเรียน รายละเอียด

 

 b kanok

นายกนก อยู่สิงห์
รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1

b j1

นางสุนิดา  ราชสิกข์

  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล